ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  1. Çevre boyutlarını kapsayan yürürlükteki tüm yasal mevzuat ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi,
  2. Çevre Eylem Planının uygulanması, denetlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamayı, Doğal kaynakları korumak için gerekli önlemleri almayı ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı,
  3. Tüm yönetim birimi ve çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler vererek çevre koruma konusunda kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi,
  4. Etkin bir atık yönetimi uygulayarak atıkları azaltmayı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde lisanslı firmalarca bertaraf edilmesini sağlamayı,
  5. Çevre politikamızı çalışanlarımızla, misafirlerimizle, tedarikçilerimizle paylaşmayı ve halkın erişimine açık olmasını sağlamayı, amaçladık.